نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر مژگان زنده دل Dr. Mojgan Zendehdel

دکتر مژگان زنده دل Dr. Mojgan Zendehdel

 

نام و نام خانوادگی

 First name and last name

 مژگان زنده دل

 Mojgan Zendehdel

 مدرک تحصیلی

 Degree of education

 دکترای شیمی معدنی

 PhD in Inorganic Chemistry

 پست الکترونیکی

Email  

 M-zendehdel@araku.ac.ir 

 تلفن

Phone 

 08632627524 و 2041-08634173401

 مرتبه علمی: استاد

Academic rank: Professor

CV

 

برنامه آموزشی نیمسال دوم 1402-1401

ایام هفته
9/40- 8
11/40 -10
ناهار
و
نماز
15/40 -14
17/40 - 16
19/40 - 18
شنبه
 
 
 
 
 
یکشنبه
 
مشاوره
معدنی 2
 
 
دوشنبه
 
شورای گروه
*پلیمر معدنی 
پروژه
 
 
سه شنبه
پلیمر معدنی 
معدنی 2 
مشاوره 
 
 
چهار شنبه
شیمی سطح نانو 
نانو مواد معدنی م دکتر معصومی 
 
 
 

 

 برای مشاهده مقالات (چاپ شده و ارائه شده)، طرحهای پژوهشی، کتاب ها، پایان نامه ها، سخنرانی ها و ابداعات ایشان کلیک نمایید. 

 

Click to view her articles (published and presented), research projects, books, dissertations, lectures and innovations.