نمایش اسناد و رسانه‌ها

راهنمای دانشجو

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای فرآیند صدور دانش نامه دانلود (400.9k)
راهنمای حذف درس فقط برای نیمسال 982 دانلود (309.4k)
راهنمای حذف ترم بدون احتساب فقط برای نیمسال 982 دانلود (291.4k)
راهنمای درخواست فارغ التحصیلی سیستمی دانلود (384.4k)
فرآیند تسویه حساب فارغ التحصیلان دانلود (199.8k)
راهنمای لغو تعهد آموزش رایگان دانلود (1,258.7k)
راهنمای درخواست حذف ترم دانلود (1,652.5k)
راهنمای اسفاده از سامانه سجاد دانلود (12,901.9k)