اداره دانش آموختگان

 

صدور دانشنامه

 

خانم محمدی‌ نسب   شماره تماس  ☎ : ۳۲۶۲۱۳۸۰

 

آقای عباسی     شماره تماس   : ۳۲۶۲۱۳۸۴

 

آقای کرمی ( بایگانی راکد )    شماره تماس  ☎ : ۳۲۶۲۱۳۸۶

مراحل دریافت دانشنامه المثنی

 

 

♦ متقاضی میبایست ۳ بار به فاصله ی زمانی ۲ ماه ، در روزنامه های کثیرالانتشار ، نسبت به اعلام مفقودی دانشنامه خود اقدام نماید .

 

♦ پس از چاپ آگهی مفقودی در روزنامه ی دوم ، متقاضی میتواند برای دریافت دانشنامه المثنی اقدام نماید .

 

♦ تکمیل کردن فرم مفقود شدن مدارک  و استشهاد محلی

 

♦ پس از تکمیل نمودن مراحل بالا ، همانند فرآیند صدور دانشنامه ، تمامی مدارک را برای دانشگاه اراک پست کنید .

 

( برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های بالا تماس حاصل فرمایید )