آدرس: اراک، میدان بسیج، پردیس دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه همکف، دفتر آزمایشگاه مرکزی

 

کد پستی: 3815688138 صندوق پستی 879

 

تماس با مدیریت :     08632627508

تماس با کارشناسان :  08632622060

                              09108061383 

 

ایمیل: c-lab@araku.ac.ir