تماس با ما

 

 

آدرس: اراک، میدان بسیج، پردیس دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه همکف، دفتر آزمایشگاه مرکزی

 

کد پستی: 3815688138 صندوق پستی 879

 

تماس با مدیریت : 08632627508

تماس با کارشناسان : 08632622060  -  09108061383 

 

ایمیل: c-lab@araku.ac.ir