درخواست انجام آزمایش در مرکز خدمات آزمایشگاهی(آزمایشگاه مرکزی) دانشگاه اراک، از 2 روش زیر انجام میشود:

1-مراجعه حضوری:

مراجعه حضوری و تحویل نمونه ها به واحد پذیرش مرکز خدمات آزمایشگاهی  (شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 تا 15:30 بجز ایام تعطیل (

 

2-استفاده از خدمات آزمایشگاهی به صورت غیر حضوری:

-دریافت فرم‌های مربوط به هر آزمایش از سایت آزمایشگاه مرکزی(http://research.araku.ac.ir/web/lab/64) و پر کردن فرم مربوط به هر آزمایش

-پرداخت هزینه آزمایش از طریق شماره کارت بانک تجارت 0535-0114-8370-5859 به نام دانشگاه اراک

-ارسال نمونه‌ها، فرم مربوط به هر آزمایش و فیش واریزی از طریق پست به آدرس:

 

اراک، میدان بسیج، پردیس دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه همکف، دفتر آزمایشگاه مرکزی

 

نکات قابل توجه:

-در صورت عضویت در شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران(شاعا) و دارا بودن گرنت پژوهشی، تخفیف شبکه راهبردی اعمال خواهد شد.

 

-تخفیف ویژه 50 درصدی برای دانشجویان و اساتید دانشگاه اراک و تخفیف 25درصدی برای دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های منطقه4 (دانشگاه قم، دانشگاه همدان و دانشگاه قزوین) در نظر گرفته شده است.

 

-متقاضیان باید دقت داشته باشند، برای آزمایش‌های مختلفی که در آزمایشگاه وجود دارند، فرم‌های جداگانه پر کنند.

 

-نمونه های دریافتی به مدت دو ماه نگهداری میشوند و بعد از آن معدوم می‌شوند.

 

-فاکتورهای صادرشده متقاضیان به مدت حداکثر یک سال نگهداری می‌شوند.

 

-متقاضی باید هرگونه خاصیت نمونه های خود را اعم از سمیت، خورندگی، محرک دستگاه تنفسی، کاهش سطح هوشیاری، پرتوزایی، قابلیت اشتعال و فراریت را اعلام کند و مسئولیت کلیه عواقب ناشی عدم اظهار خطرات نمونه مذکور برعهده متقاضی است.