تجهیزات دانشکده کشاورزی و محیط زیست

 

آزمایشگاه گیاه شناسی

تجهیزات موجود: اسپکتروفتومتر

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه مکانیک کشاورزی

تجهیزات موجود: برد آموزشی هیدرولیک - تست کشش و فشار

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه مکانیک بیوسیستم

تجهیزات موجود: دستگاه تست موتور دیزلی - دستگاه تست موتور بنزیلی - دستگاه خشک کن پاششی

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه ژنتیک و تغذیه دام

تجهیزات موجود: دستگاه سوکسله اتوماتیک - آون و کوره الکتریبکی - دستگاه کجلدال اتوماتیک

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

آزمایشگاه کشت بافت

تجهیزات موجود: هود لامینار

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی - تحقیقاتی

آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

تجهیزات موجود: کوره الکتریکی، اسپکتروفوتومتر، آون خلاء - شیکر، کوره الکتریکی - راکتور، سانتریفیوژ، انکوباتور

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی - تحقیقاتی

آزمایشگاه استحصال مواد مؤثره

تجهیزات موجود: روتاری، ژمیناتور - سنیکاتور، اسپکتروفتومتر - آون هود، لامینار - کوره، سانترفیوژ 10 هزاردور، شیکر، بذر شمار

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی - تحقیقاتی

آزمایشگاه مهندسی آب و خاک شناسی

تجهیزات موجود: فلون 5.5 متر - پلانیمتر - پمپ سری موازی - دبی سنج - دبی سنج، دستگاه ضربه قوچ

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی - تحقیقاتی

آزمایشگاه مهندسی باغبانی

تجهیزات موجود: دستگاه شوری سنج آب (اندازه گیری میزان شوری آب)، دستگاه اندازه گیری ph آب - آون، کوره الکتریکی - ترازو 4 رقم اعشار KERN، سانتریفیوژ 4000 دور در دقیقه - اسپکتروفوتومتر، سمپلر - ژرمیناتور ژال تجهیز، پنترومتر (اندازه گیری سفی بافت میوه ها) - رفرکتومتر دستی (اندازه گیری قند میوه‌ها)، رفرکتومتر رومیزی آتاگو - هود لامینار ژال تجهیز، آون - هود شیمیایی، شیکر - انکوباتور، فریزر منفی 30

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی- تحقیقاتی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

تجهیزات موجود: سانتریفیوژ، اسپکتروفتومتر - شیکر، فریزر منفی 80
نوع کاربری تجهیزات: آموزشی - تحقیقاتی

فایل تجهیزات دانشکده کشاورزی و محیط زیست

جهت دانلود فایل اکسل تجهیزات دانشکده کشاورزی و محیط زیست از قسمت زیر اقدام نمایید:

" دانلود "