تجهیزات گروه فیزیک

 

آزمایشگاه فیزیک 1

تجهیزات موجود: اندازه‌گیری ابعادی و کار با کولیس و میکرومتر، چگالی سنجی و کار با اسفرومتر، آزمایش ماشین‌های ساده و کار با قرقره، آزمایش بستنن فنرها به صورت سری و موازی، به دست آوردن ضریب اصطکاک سطوح، آزمایش محاسبه لختی دورانی اجسام مختلف و ثابت پیچشی فنر، آزمایش آونگ ساده و سقوط آزاد

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه فیزیک 2

تجهیزات موجود: آموزش بستن مقاومت‌ها به صورت سری و موازی، مطالعه خازن و به دست آوردن ظرفیت خازن‌ها، قانون اهم و آشنایی با وسایل، مقاومت درونی ولتاژ و امپرمتر، قوانین القاء فارادی و مطالعه ترانسفورماتور، قوانین ولتاژ و جریان کیرشهف

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه فیزیک 3

تجهیزات موجود: آزمایش‌های مربوط به اپتیک مقدماتی از قبیل بازتاب نور در آینه‌های تخت، محدب و مقعر، به دست آوردن ضریب شکست منشور با نور سفید، آزمایش ضریب انبساط خطی فلزات مختلف، آزمایش لوله‌های صوتی کنت، آزمایش تار مرتعش، آزمایش‌های مربوط به حرارت

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه فیزیک جدید

تجهیزات موجود: در این آزمایشگاه، آزمایش‌هایی از قبیل: بررسی طیف اتم هیدروژن، میلیکان، تابش جسم سیاه، پدیده‌ی فوتوالکتریک، تامسون، پراش باریکه‌ی الکترونی از صفحات بلور، فرانک هرتز، اثر بهنجار زیمان و بررسی خواص مغناطیسی مواد انجام می‌شود

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

تجهیزات موجود: آزمایش آنالیز مواد با استفاده از اشعه X، آزمایش اثر هال و کاربردهای آن، بررسی ضریب گذردهی مواد دی الکتریک به فرکانس، مطالعه ترموکوپل‌ها و معرفی کریستال پیزوالکتریک، آزمایش NMR، ازمایش ESR

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه هسته‌ای

تجهیزات موجود: آشنایی با آشکارساز گایگرمولر و تعیین زمان مرگ آشکارساز، اندازه گیری کارایی آشکارساز گایگرمولر برای پرتوهای گاما، اندازه گیری برد ماکزیمم ذرات بتا، کالیبراسیون آشکارساز سوسوزن، فعال سازی نوترونی و تعیین نیمه عمر ایزوتوپ‌های نقره

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه اپتیک

تجهیزات موجود: انجام آزمایش‌های اپتیکی از قبیل: آزمایش حلقه‌های نیوتن، آزمایش همدوسی فضایی، آینه‌های مقعر، محدب و عدسی‌ها، آزمایش تداخل سنج مایکلسون و گوه هواریا، پراش از توری، آزمایش دو شکاف یانگ، گوه هوا

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه الکترونیک

تجهیزات موجود: در این آزمایشگاه مفاهیمی از قبیل یادآوری کار با الکتروسکوپ، تحقیق معادل موازی تونن و نورتن، بررسی عکس العمل خازن در مدارهای DC و AC، مدارهای چند برابر کننده، مدارهای جابه جا کننده و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه تحقیقاتی پلاسما

تجهیزات موجود: ماطلعه تاثیر تابش پلاسمای سرد و نیمه گرم بر روی سطوح مواد و مطالعه تاثیر تابش پلاسمای سرد بر روی نمونه‌های زیستی، بیولوزیکی و ...

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

آزمایشگاه اپتیک ارشد

تجهیزات موجود: این آزمایشگاه دارای یک میز اپتیکی، CCD و لوازم اپتیکی از قبیل آینه‌ها، لنزها، فیلترهای نوری و ... است.

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

آزمایشگاه ژئوالکتریک

تجهیزات موجود: در این آزمایشگاه با استفاده از دستگاه‌های ژئوالکتریک وضعیت حوضچه‌های زیرزمینی از قبیل حوضچه‌های آب زیرزمینی، حوضچه‌های نفتی، وضعیت گسل‌ها، سنگ بسترها و ... مورد بررسی قرار می‌دهند

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقاتی فنون نانو و لایه نشانی

تجهیزات موجود: انجام رشد لایه‌های نازک به زوش‌های: 1- کندوپاش (اسپاترینگ) 2- تبخیری 3- تفنگ الکترونی در خلاء

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقاتی OLED

تجهیزات موجود: ساخت انواع دیودهای ارگانیک نوری

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

آزمایشگاه رشد نانو ساختارها

تجهیزات موجود: الکتروانباشت: رشد و لایه نشانی لایه‌های نازک نانومتری به روش شیمیایی - ماکروویو: حل کردن مواد در دمای بالا با توان 850 وات (LG) - حمام آب گرم (Paes Azma) - آون (Shimaz CO) - ترازوی دیجیتال با دقت 0/001 (AND) - آون (Behdad) - دستگاه آب دوبار تقطیر (Exirhirad) - کوره: دمای تا 1200 درجه سانتی گراد (Azar Furnaces)

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقاتی ارشد هسته‌ای

تجهیزات موجود: مطالعه آنالیز عنصری مواد با استفاده از آشکارساز HPGE

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقاتی نانو ساختارها و قطعات نانو ساختاری

تجهیزات موجود: Irasol - Backer - Parsonic 2600 s - کوره: دمای 1200 درجه سانتی گراد (Azar Furnaces) - آون (Behdad) - سانتریفیوژ لوله های آزمایش (Universal)

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

فایل تجهیزات گروه فیزیک

جهت دانلود فایل اکسل تجهیزات گروه فیزیک از قسمت زیر اقدام نمایید:

" دانلود "