تجهیزات گروه مهندسی عمران

 

آزمایشگاه مقاومت مصالح

تجهیزات موجود: مجموعه‌های آموزشی درس مقاومت مصالح (تست خواص مکانیکی مواد- ست‌های آزمایشگاهی تنش، خیز، پیچش، کمانش، خستگی، ضربه و ...)

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات

تجهیزات موجود: کانال فلوم با تجهیزات - دستگاه آزمایش رینولدز - دستگاه فشار هیدروستاتیک - میز هیدرولیک - دستگاه گردابی

اندازه‌گیری افت فشار در لوله‌ها و اتصالات، دبی جریان آب، نیروی وارده از طرف جت آب و ...

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی- تحقیقاتی

کارگاه تکنولوژی بتن

تجهیزات موجود: دستگاه جک خمشی ملات و بتن - دستگاه تست کشش میل‌گرد

ساخت بتن و بررسی مقاومت فشاری بتن با جک‌های بتن شکن

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

کارگاه خاک

تجهیزات موجود: دستگاه تست تک محوری خاک - دستگاه برش مستقیم - دستگاه تحکیم خاک - دستگاه بار نقطه‌ای - شیکر ارزش ماسه‌ای - دستگاه CBR

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

 

تجهیزات موجود: دستگاه تست سه محوری خاک

بررسی تنش‌های وارد بر خاک و خواص مکانیکی خاک

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

کارگاه روسازی

تجهیزات موجود: چکش تراکم آسفالت - ویسکومتر قیر - دستگاه نقطه ریزش و ابری شدن

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

 

تجهیزات موجود: جک مارشال

بررسی ویسکوزیته قیر، تعیین مقاومت نمونه‌های آسفالت ساخته شده با استفاده از جک مارشال و تعیین نقطه ابری شدن مواد نفتی

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

آزمایشگاه سازه

تجهیزات موجود: جک فشاری بتن

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

 

تجهیزات موجود: دستگاه لس آنجلس

ساخت نمونه‌های تیر بتنی واقعی و به دست آوردن مقاومت فشاری آن

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

فایل تجهیزات گروه مهندسی عمران

جهت دانلود فایل اکسل تجهیزات گروه مهندسی عمران از قسمت زیر اقدام نمایید:

" دانلود "