تجهیزات گروه مهندسی کامپیوتر

 

آزمایشگاه مدار الکتریکی

تجهیزات موجود: اسیلوسکوپ، فانکشن ژنراتور، منبع تغذیه و مولتی متر- آزمایش‌های مربوط به درس مدار الکتریکی

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه مدار منطقی و معماری

تجهیزات موجود: بردهای آموزشی مدار منطقی، منبع تغذیه، فانکشن ژنراتور- آزمایش‌های مرتبط با درس مدار منطقی و معماری کامپیوتر

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه سیستم‌عامل

تجهیزات موجود: آزمایش‌های مرتبط با درس سیستم عامل

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه پایگاه داده‌ها

تجهیزات موجود: آزمایش‌های مرتبط با درس پایگاه داده‌ها

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه ریزپردازنده

تجهیزات موجود: کامپیوتر، بردهای آموزشی AVR و ARM - آزمایش‌های مرتبط با درس ریزپردازنده

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه شبکه

تجهیزات موجود: کامپیوتر، سوئیچ، کابل، آچار، مودم - آزمایش‌های مرتبط با درس شبکه‌های کامپیوتری

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

فایل تجهیزات گروه مهندسی کامپیوتر

جهت دانلود فایل اکسل تجهیزات گروه مهندسی کامپیوتر از قسمت زیر اقدام نمایید:

" دانلود "