آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپ های پایدار (IR-Mass)

 

 

اولین و تنها مرکز تخصصی آنالیز ایزوتوپ­های پایدار در کشور می باشد که در سال 1396 در  آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک تاسیس شده است. این دستگاه ارئه دهنده خدمات مورد نیاز در حوزه های مختلف علوم و صنعت از جمله صنایع هیدرولوژی، زمین شناسی، هواشناسی، نفت و گاز، علوم تغذیه، جرم شناسی، باستان شناسی، کشاورزی، محیط زیست و شیمی  می­باشد. شاین ذکر است این خدمات برای اولین بار در کشور ارائه شده و پزوهشگران را از ارسال نمونه به خارج کشور بی نیاز می سازد که همین امر سبب جلوگریری از بیرون رفتن ارز از کشور و کمک به  اجرای اقتصاد مقاومتی می گردد. 

 

 

 

آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپ های پایدار دارای تجهیزات ذیل می باشد:

 

1- دو دستگاه اسپکترومتر جرمی نسبت ایزوتوپی مدل های ISOPRIME 100 و Isoprime precisION

2- دو دستگاه کروماتوگرافی گازی(GC) مجهز به تجهیز احتراق و پیرولیز فاز گازی (GCS)

3- یک دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

4- دو دستگاه آنالیز عنصری (Elemental Analyzer) مجهز به دو مد احتراق و پیرولیز

5- دستگاه ورودی دوگانه (Dual-Inlet)

6- تجهیز واسط اکسیداسیونی فاز آبی (Liquiface)