دوره‌های برگزار شده در مرکز آموزش‌های آزاد و تخصصی دانشگاه اراک - بهار ۹8

 

 

 

 

1

2

توزیع نیروی برق استان مرکزی

اصول ممیزی فرآیندها براساس استانداردهای مدیریت کیفیت

نرم‌افزار تخصصی مطالعات شبکه

 

 

 

3

سازمان صمت

طراحی پیشرفته فرش

 

 

 

4

دوره‌های فنی مهندسی

کارگاه پرینتر سه‌بعدی

 

 

 

5

آموزش های بین رشته ای

بررسی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

 

 

 

6

دوره‌های زبان‌های خارجی

ترم 5 زبان انگلیسی