جهت پیشنهاد برگزاری دوره به مرکز آموزش های آزاد فرم زیر را دانلود کنید و پس از تکمیل کردن به همراه مشخصات درخواستی به آیدی مرکز ارسال نمایید.

فرم پیشنهاد