مدیریت مرکز آموزش های آزاد و تخصصی

                 دکتر معین طاهری

 
 
مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه اراک با هدف ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای تخصصی به مدیران و کارشناسان صنایع، سازمان های دولتی و خصوصی، دانشجویان، دانش آموزان و همچنین آحاد جامعه، با بهره گیری از توان علمی و تخصصی اساتید توانمند و مجرب دانشگاه اراک تشکیل گردیده است. مأموریت این مرکز، در راستای ایفای نقش مؤثر در فرآیند توسعه ملی، آموزش در سطوح مختلف جامعه و همچنین افزایش منابع درآمدی غیردولتی دانشگاه اراک است.
 
در حال حاضر، مدیریت مرکز آموزش‌های تخصصی برعهده آقای دکتر معین طاهری است. این مدیریت، دستیابی به اهداف ارزشمند فوق را با پایبندی به اصول علمی و ارزش های والای اسلامی و اخلاق حرفه ای و از طریق ارائه خدمات کیفی و اثربخش به مخاطبان و جامعه هدف دنبال خواهد نمود. چشم انداز مدیریت آموزش های تخصصی دانشگاه اراک، تبدیل شدن به معتبرترین مرکز دانشگاهی ارائه دهنده خدمات آموزشی، مشاوره ای و تکمیلی در حوزه های مختلف در استان مرکزی و غرب سطح کشور است. از جمله اهداف کلان این مرکز عبارتند از:
 
 
اهداف مرکز
ایجاد تعامل سازنده بین دانشگاه اراک و جامعه
افزایش گسترش دانش و توانمندسازی افراد
استفاده بهینه از منابع موجود در جهت توسعه همه جانبه کشور
آموزش ضمن خدمت جهت ارتقاء سطح کیفی توانمندی نیروی انسانی
افزایش دانش و کسب مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان سازمان‌های دولتی و غیردولتی
تعمیم و توسعه آموزش های کاربردی و تخصصی در سطح جامعه
آموزش مورد نیاز آحاد جامعه
تهیه محتوا و منابع و ارائه آموزش‌های تخصصی و آزاد از طریق برگزاری دوره های آموزشی
تلاش جهت برگزاری دوره‌های مجازی به منظور کاهش هزینه‌ها