نمایشگر یک مطلب

سازمان صمت

 

 

نام دوره

طراحی پیشرفته فرش

تاریخ دوره

98/03/25 لغایت 98/03/27

ساعت دوره

24ساعت

تعدادشرکت‌کنندگان

15 نفر

مجموع ساعات آموزش

360 نفر ساعت

محل برگزاری

سایت دانشکده فنی و مهندسی

 

 

 

 

با سپاس از جناب آقای دکتر پاینده و جناب آقای دکتر مصطفوی بابت پیگیری برگزاری دوره و سرکار خانم صالحی استاد محترم دوره