فرمها و آیین نامه ها

« بازگشت

فرمهای کارشناسی ارشد

اسناد
عنوان توضیح دانلود
402فرم حضور در روزهای تعطیل دانلود (158.5k)
فرم داوری پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (34.5k)
فرم معرفی داوران پیشنهادی برای ارزیابی پایان نامه دانلود (22.2k)
مراحل تحصیل دانشجوی کارشناسی ارشد دانلود (188.1k)
فرم تاییدیه حضور در جلسات سمینارها-دفاعیه دانلود (39.2k)
شیوه نامه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد دانلود (277.0k)
آیین نامه دوره آموزشی کارشناسی ارشد دانلود (1,925.8k)

برای اخذ مابقی فرم های مورد نیاز دوره آموزشی تحصیلات تکمیلی  به آدرس تحصیلات تکمیلی دانشگاه ( اینجا ) مراجعه شود.

آیین نامه تحصیلات تکمیلی