آشنایی با دانشکده کشاورزی و محیط زیست

دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک در سال 1380 تاسیس شده است . این دانشکده در زمان تاسیس فقط دارای رشته کاردانی تولید و فراوری گیاهان دارویی و معطر بوده که هم اکنون بعد از گذشت حدود 13 سال از زمان تاسیس، در شش رشته کاردانی و کارشناسی تولید و فرآوری گیاهان دارویی و معطر ، مهندسی علوم باغبانی و علوم و مهندسی  آب ، مهندسی علوم دامی ، علوم ومهندسی محیط زیست و مهندسی ککانیک بیوسیستم دارای دانشجو میباشد . به حول و قوه الهی مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب با گرایش آبیاری و زهکشی ازنیسال تحصیلی911و کارشناسی ارشد گروه علوم ومهندسی محیط زیست با گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین و آلودگی های محیز زیست و مهندسی علوم دامی با گرایش فیزیولوژی دام از نیم سال تحصیلی 921 در دانشکده راه اندازی گردید.

هم اکنون تعداد کل دانشجویان این دانشکده  828نفر است که تعداد دانشجویان رشته مهندسی علوم باغبانی 118 نفر است که 25/14 % از کل دانشجویان و تعداد دانشجویان رشته مهندسی آب با 128 نفر ، 45/15%  از کل دانشجویان و تعداد دانشجویان گیاهان دارویی به ترتیب کاردانی با 74 نفر ،  93/8% از کل دانشجویان و کارشناسی تعداد 86 نفر ، 38/10%از کل دانشجویان دانشکده  و تعداد دانشجویان رشته علوم دامی با 147 نفر ، 75/17 %از کل دانشجویان و تعداد دانشجویان رشته محیط زیست با 120 نفر ، 49/14% از کل دانشجویان و تعداد دانشجویان رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی با 122 نفر73/14% از کل دانشجویان را به خود اختصاص داده است . تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد محیط زیست 7 نفر و کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام 6 نفر و دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی 20 نفر می باشد .

تعداد اعضاء هیئت علمی دانشکده در حال حاضر 42 نفر بوده که از این تعداد 9 نفر  دارای مرتبه علمی دانشیار، 33 نفر استاد یار و1نفر هم مربی می باشند.

فضای آموزشی دانشکده شامل هفت کلاس درس و آزمایشگاه های استحصال مواد موثره گیاهان دارویی ، خاکشناسی ، باغبانی ،گیاه شناسی ، آفات و بیماری های گیاهی، علوم دامی 1 و 2 و محیط زیست و رسم فنی است . که انشاا... با انتقال به مکان جدید دانشکده ، فضاهای آموزشی توسعه بیشتری خواهند یافت .

همچنین این دانشکده دارای دو باب گلخانه آموزشی به مساحت 700 متر مربع ، کارگاههای ماشین آلات کشاورزی و مزرعه ای به مساحت 160 هکتار بوده که 8 هکتار آن برای کارهای آموزشی و دروس عملی دانشجویان اختصاص یافته است .

 


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک

مهمترین خبرها

هیچ نتیجه ای وجود ندارد