نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

این الرجبیون

این الرجبیون

رجب ماه بزرگ خداست و ماهی در احترام و فضیلت به آن نمی ‏رسد.

کسی که یک روز از ماه رجب را روزه‏ بدارد، مستحقّ خشنودی بزرگ خدا می ‏شود و خشم حق از او دور می گردد و دری از درهای دوزخ به رویش بسته می ‏شود.

 برای روزه ماه رجب فضیلت بسیار وارد شده و در روایت آمده: اگر کسی قدرت بر روزه ماه رجب را ندارد، هر روز این تسبیحات را صد بار بخواند، تا ثواب روزه ماه رجب را دریابد:

« سُبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِیلِ سُبْحَانَ مَنْ لا یَنْبَغِی التَّسْبِیحُ إِلا لَهُ سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَکْرَمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ هُوَ لَهُ أَهْلٌ »

منزّه است خدای بزرگ، منزّه است آن‏که تسبیح جز برای او سزاوار نیست، منزّه است خدای عزیزتر و گرامی ‏تر، منزّه است آن‏ که جامه عزّت در پوشید که تنها او برای آن‏ جامه شایسته است.