نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی

مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی

مجلۀ حقوق تطبیقی، اولین نشریۀ ایرانی بوده که به طور تخصصی به «حقوق تطبیقی» پرداخته است. هشت شماره از این مجله در فاصلة زمانی سال‌های 1355 تا 1360 با «عنوان نشریة مؤسسة حقوق تطبیقی» به زینت طبع آراسته شد که هم اکنون نیز از منابع مهم حقوقی به شمار می‌آید . دور جدید دوفصلنامه با عنوان" مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی" از سال 1389 به صورت منظم چاپ می‌شود و موجب افتخار است که اکنون به عنوان یکی از منابع اصلی رشتۀ حقوق در ایران تلقی می‌شود.

دوفصلنامۀ مطالعات حقوق تطبیقی از اردیبهشت 1391 به دریافت امتیاز علمی -پژوهشی نائل شد  و امروز یکی از پر استنادترین مجلات رشته حقوق محسوب می شود. لازم به ذکر است نویسندگان می‌توانند مقالات حقوقی در کلیه گرایش‌های حقوقی و بین رشته‌ای( حقوق و رشته‌های دیگر)  را با شرط رعایت رویکرد تطبیقی به مجله ارسال نمایند.

لینک دسترسی آزاد به مقالات مجله

https://jcl.ut.ac.ir