شرح وظایف:

1- ایجاد تعامل آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر در سراسر جهان بمنظور برگزاری دوره های آموزشی مشترک

2- نظارت بر تدوین و اجرای آیین نامه پذیرش دانشجو و اساتید خارجی با همکاری معاونت آموزشی

3- ایجاد زمینه برای پذیرش دانشجویان خارجی

4- ایجاد زمینه برای مبادله دانشجو و اساتید با دانشگاه های معتبر جهان

5- هماهنگی و پیگیری موارد مربوط به داشجویان و اساتید خارجی از طریق تعامل مستقیم و مداوم با وزارت علوم، وزارت امور خارجه و مدیر  امور بین الملل دانشگاه

6- همکاری با اداره فن آوری اطلاعات در جهت بهبود سایت اینترنتی دانشگاه و در نتیجه بالاتر بردن رتبه دانشگاه در رنکینگ جهانی

7- برگزاری همایش ها، سخنرانی ها و جشنواره های بین المللی با هماهنگی بخش های مختلف از جمله معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی و اداره روابط عمومی

8- مکاتبه و دعوت از مقامات و سفرای کشورهای مختلف در ایران برای بازدید از دانشگاه و آشنایی با استعداد های بالقوه و بالفعل دانشگاه بمنظور ایجاد همکاری های دوجانبه و چندجانبه

9- دعوت از مدیران بخش صنعت کشورهای پیشرفته و در حال توسعه برای معرفی دست آوردهای علمی و صنعتی دانشجویان و اساتید دانشگاه و رابطه گسترده تر با صنعت

10- نظارت و اجرای برنامه های مربوط به فراگیری و افزایش سطح زبان انگلیسی اساتید با همکاری گروه زبان انگلیسی

11- اطلاع رسانی در مورد بورسیه ها ، کنفرانس ها و سخنرانی های خارج از کشور

12- ارائه طرح ها و برنامه های نوین به ریاست محترم و بخش های مختلف بمنظور راهبردی کردن سیاست ها ی خارجی دانشگاه

13- مکاتبه و تعامل با نشریات معتبر علمی، آموزشی و پژوهشی جهان بمنظور دستیابی به اخبار و اطلاعات روز دنیا و نیز ایجاد فرصت برای ارائه مقالات اساتید و شناساندن دانشگاه اراک به جامعه علمی- پژوهشی در سراسر جهان

14- مکاتبه و دعوت از اساتید ایرانی خارج از کشور که در دانشگاههای معتبر جهان مشغول به تدریس هستند، برای ارائه کنفرانس و همکاری مشترک با دانشگاه

15- ارائه اطلاعات مورد نیاز دانشجویان برای ادامه تحصیل در خارج از کشور