تماس با ما

تماس با ما

 

 

کارشناس دفتر همکاری های علمی بین المللی (سرکار خانم مرجانی):

شماره تماس:  32621062-86-98+، ایمیل: d-international@araku.ac.ir

رئیس اداره امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی استان مرکزی (آقای مجتبی علیمحمدی):

شماره تماس: 32621026-86-98+، ایمیل: d-Consol@araku.ac.ir

آدرس پستی:  اراک، میدان سردشت (بسیج)، پردیس دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه اول، دفتر همکاری های علمی بین المللی، کد پستی 77584-38481