خدمات کنسولی قابل ارائه به کلیه دانشجویان غیر ایرانی استان مرکزی به شرح زیر می باشد. لطفا جهت اطلاع از هر مورد دیگری که در فهرست زیر قرار ندارد با دفتر کنسولی دانشجویان غیر ایران استان مرکزی که در دانشگاه اراک قرار دارد تماس حاصل فرمایید.

 

1-درخواست صدور روادید تحصیلی ویژه دانشجویان جدید الورود

دانشجویان پس از ثبت نام موقت در دانشگاه جهت اخذ روادید تحصیلی باید مراحل ذیل را انجام دهند.

       1- مراجعه به واحد آموزش دانشگاه و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل جهت صدور روادید تحصیلی.

       2- تکمیل مدارک ذیل:

1-2  :   اصل گذرنامه

2-2 :    سه قطعه عکس 3*4

3-2 :    کپی از صفحه اول گذرنامه (دو سری)

4-2 :    اسکن صفحه اول گذرنامه و عکس 3*4 با مشخصات شرح داده شده و تحویل بر روی CD    دانلود مشخصات اسکن گذرنامه                        دانلود مشخصات اسکن عکس    

5-2 :    گواهی اصالت گذرنامه از ناجا تهران

6-2 :    تکمیل فرم درخواست روادید (2سری)                  دانلود فرم

7-2 :    فیش واریزی مبلغ 230،000 ریال به شماره حساب 2171155213001 بانک ملی ایران

8-2:   نامه تسویه حساب اداره اتباع استانداری استان سکونت خود (ویژه اتباع افغانستان مقیم در کشور ایران)

      3-  مراجعه به دفتر کنسولی و تحویل مدارک فوق

آدرس اداره امور کنسولی استان مرکزی: اراک، سردشت، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه اول، اتاق 213

      4- مراجعه مجدد بعد از 20 روز کاری به اداره امورکنسولی و دریافت گذر نامه خود جهت خروج از کشور ایران و ورود با ویزا تحصیلی.

نکته: لازم به ذکر است ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان در ترم دوم منوط به ارائه مدرک اقامتی معتبر به دانشگاه می باشد.

2-درخواست صدور پروانه اقامت

 دانشجویان پس از اخذ ویزا تحصیلی و ورود به کشور ایران با ویزا نوع E  20 روز مهلت دارند فرآیند درخواست صدور پروانه اقامت خود را تکمیل نمایند.

جهت ارائه درخواست صدور پروانه اقامت، متقاضیان باید مراحل ذیل را انجام دهند.

        1- مراجعه به واحد آموزش دانشگاه و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل جهت صدور پروانه اقامت.

        2- تکمیل مدارک ذیل:

1-2 :    اصل گذرنامه

2-2 :    سه قطعه عکس 3*4

                          3-2 :    کپی از صفحه اول گذرنامه (3 سری)

4-2 :    کپی از برگه ویزا تحصیلی و مهر ورود به ایران (2 سری)

5-2 :    کپی از بیمه نامه یکساله بیمه حیات امن              www.HayateAmn.ir

6-2 :    تکمیل فرم امور کنسولی (2سری)           دانلود فرم

7-2 :    تکمیل فرم درخواست پروانه اقامت (2سری)           دانلود فرم

8-2 :    فیش واریزی مبلغ 200،000 ریال به شماره حساب 2171155213001 بانک ملی ایران

9-2 :    کپی گواهی تولد و کپی اقامت خانواده دانشجو (در صورتی که دانشجو متولد ایران باشد)

       3-  مراجعه به دفتر کنسولی و تحویل مدارک فوق

آدرس اداره امور کنسولی استان مرکزی: اراک، سردشت، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه اول، اتاق 213

       4-  مراجعه مجدد بعد از 30 روز کاری به اداره امورکنسولی و دریافت گذر نامه خود با درج مهر اقامت.

نکته : چنانچه روند صدور پروانه اقامت دانشجو در بازه زمانی قانونی صورت نپذیرد به ازای هر روز تاخیر مبلغ 450،000 ریال توسط پلیس مهاجرت جریمه خواهد شد.

3-درخواست تمدید پروانه اقامت

جهت ارائه درخواست تمدید پروانه اقامت، متقاضیان باید مراحل ذیل را انجام دهند.

        1- مراجعه به واحد آموزش دانشگاه و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل جهت تمدید پروانه اقامت.

        2- تکمیل مدارک ذیل:

1-2  : اصل گذرنامه

2-2 :   دو قطعه عکس 3*4

3-2 :   کپی از صفحه اول گذرنامه (2 سری)

4-2 :   کپی از صفحه اقامت گذرنامه 

5-2 :   کپی از بیمه نامه یکساله بیمه حیات امن             www.hayateamn.ir

6-2 :   تکمیل فرم درخواست تمدید پروانه اقامت (2سری)                  دانلود فرم

7-2 :   تکمیل فرم امور کنسولی                                                 دانلود فرم

8-2 :   فیش واریزی مبلغ 200،000 ریال به شماره حساب 2171155213001 بانک ملی ایران

9-2 :   کپی از برگه اعتبار گذرنامه (ویژه اتباع افغانستان که گذرنامه قدیمی دست نویس دارند)

        3- مراجعه به دفتر کنسولی و تحویل مدارک فوق

آدرس اداره امور کنسولی استان مرکزی: اراک، سردشت، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه اول، اتاق 213

       4-  مراجعه مجدد بعد از 15 روز کاری به اداره امورکنسولی و دریافت گذر نامه خود با درج مهر اقامت جدید.

نکته 1: دانشجویان باید یک ماه قبل از اتمام تاریخ پروانه اقامت خود اقدام به تمدید آن نمایند.

نکته 2: چنانچه اعتبار تاریخ اقامت دانشجو به اتمام برسد و ایشان اقدام به تمدید آن نکرده باشد به ازای هر روز تاخیر مبلغ 450،000 ریال توسط پلیس مهاجرت جریمه خواهد شد.

4-صدور روادید خروج و مراجعت

دانشجویان متقاضی جهت ارائه درخواست خروج و مراجعت باید مراحل ذیل را انجام دهند.

       1-  مراجعه به واحد آموزش دانشگاه و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل جهت صدور مجوز خروج و مراجعت.

نکته: لازم به ذکر است حتما باید در گواهی اشتغال به تحصیل عدم بدهی مالی دانشجو به دانشگاه قید شود.

        2- تکمیل مدارک ذیل:

1-2  :   اصل گذرنامه

2-2 :    دو قطعه عکس 3*4

3-2 :    کپی از صفحه اول گذرنامه (2 سری)

4-2 :    کپی از صفحه اقامت گذرنامه

5-2 :    تکمیل فرم درخواست خروج و مراجعت (2سری)                  دانلود فرم

6-2 :    تکمیل فرم امور کنسولی                                               دانلود فرم

7-2 :    فیش واریزی مبلغ 20،000 ریال به شماره حساب 2171155213001 بانک ملی ایران

        3- مراجعه به دفتر کنسولی و تحویل مدارک فوق

آدرس اداره امور کنسولی استان مرکزی: اراک، سردشت، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه اول، اتاق 213

        4- مراجعه مجدد بعد از یک هفته به اداره امورکنسولی و دریافت گذر نامه خود با مهر خروج و مراجعت.

نکته : متقاضیان خروج حتما بعد از اخذ مجوز خروج و مراجعت اقدام به تهیه بلیط و برنامه ریزی سفر نمایند.

5-صدور روادید خروج قطعی

دانشجویان غیر ایرانی پس از اتمام تحصیلات خود، دیگر امکان اقامت در ایران با ویزا تحصیلی را ندارند و باید از کشور خارج شوند.

دانشجویان متقاضی جهت ارائه درخواست خروج قطعی باید مراحل ذیل را انجام دهند.

1-    مراجعه به واحد آموزش دانشگاه و اخذ گواهی فارغ التحصیلی و در خواست خروج قطعی دانشجو.

 نکته: لازم به ذکر است حتما باید در نامه عدم بدهی مالی دانشجو به دانشگاه قید شود .

 نکته: دانشجویان تبعه افغانستان که قبل از تحصیل در ایران اقامت داشته اند تبدیل وضعیت می شوند.

      2-    تکمیل مدارک ذیل:

1-2:    اصل گذرنامه

2-2 :   دو قطعه عکس 3*4

3-2 :   کپی از صفحه اول گذرنامه (3 سری)

4-2 :   کپی از صفحه اقامت گذرنامه (2 سری)

5-2 : تکمیل فرم درخواست خروج قطعی (2سری)         دانلود فرم

6-2 : تکمیل فرم امور کنسولی (1سری)                    دانلود فرم

7-2 : فیش واریزی مبلغ 230،000 ریال به شماره حساب 2171155213001 بانک ملی ایران

      3-    مراجعه به دفتر کنسولی و تحویل مدارک فوق

         آدرس اداره امور کنسولی استان مرکزی: اراک، سردشت، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه اول، اتاق 213

4-    مراجعه مجدد بعد از 25 روز  به اداره امورکنسولی و دریافت گذر نامه خود با مهر خروج قطعی .

                   نکته:  پس از دریافت گذرنامه از دفتر کنسولی، متقاضی باید ظرف مدت تعیین شده از کشور خارج شود.

                   نکته : تحویل دانشنامه دانشجویان غیر ایرانی منوط به اخذ خروج قطعی می باشد.