اطلاعیه تمدید مهلت بارگذاری طرح های مشترک ایران و ترکیه تا ٦ آبانماه

اطلاعیه تمدید مهلت بارگذاری طرح های مشترک ایران و ترکیه تا ٦ آبانماه

مهلت بارگذاری طرح های مشترک ایران و ترکیه تا ٦ آبانماه تمدید گردید.

برای دیدن متن نامه مربوطه کلیک نمایید.