بورسیه سفارت ایتالیا

بورسیه سفارت ایتالیا

طی نامه شماره 65184/550 /716 مورخ 98/3/1 وزارت امور خارجه، سفارت ایتالیا بورسیه آموزشی 3 ، 6 و 9 ماهه به شهروندان ایرانی می دهد. جهت اطلاعات بیشتر لطفا کلیک فرمایید.