نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان طرح های مشترک علمی ایران و ترکیه

فراخوان طرح های مشترک علمی ایران و ترکیه

رئیس دانشگاه تبریز، آقای دکتر میررضا مجیدی، از اعلان فراخوان طرح های مشترک علمی ایران و ترکیه و راه اندازی وبگاه برای بارگذاری طرحهای پژوهشی خبر داد، لذا  اعضای محترم هیات علمی که متقاضی شرکت در فراخوان طرح های مشترک علمی ایران و ترکیه می باشند، می توانند تا ۲۷ مهر سال جاری بعد از مذاکره با محقق طرف ترک و تنظیم پروپوزال مطابق فرمت موجود در سایت فراخوان و بارگذاری در سایت معرفی شده، در این رویداد علمی شرکت نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایتhttp://int.tabrizu.ac.ir/en/ مراجعه نمایید.