نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی تفسیر قرآن 99/2/30

برگزاری دوره آموزشی تفسیر قرآن 99/2/30

این دوره در اردیبهشت ماه سال جاری به صورت مجازی برگزار شد. 

تفسیر قرآن از جمله دوره های عمومی بوده که  همه همکاران می توانستند شرکت نمایند.