نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی ارگونومی

برگزاری کارگاه آموزشی ارگونومی

ارگونومی عبارت است از دانش بکار بردن اطلاعات علمی موجود دربارهٔ انسان (و روش‌های علمی تولید چنین اطلاعاتی) در طراحی محیط کار. ارگونومی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسان را بررسی می‌کند و سپس اطلاعات به دست آمده را در طراحی مشاغل، فراورده‌ها، محیط‌های کار و تجهیزات به کار می‌بنددآشکارترین اثر مثبت طراحی درست و مناسب مشاغل، تجهیزات و محیط کار، بالارفتن سطح ایمنی، بهداشت، تطبیق کار با کارگر بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره‌وری است.


با توجه به شرایط محیط های سازمانی و شخصی و تغییر در سبک زندگی، عدم رعایت صحیح اصول ارگونومی در سازمان و منزل منجر به ایجاد ناهنجاری های فیزیکی در ساختار بدنی افراد گردیده است.

برای درک بهتر از وضعیت های مطلوب استقرار ساختار بدن و اصول ارگونومی در محبط کار کارگاه آموزشی با همین عنوان طی 12 ساعت آموزش کارگاهی برگزار خواهد گردید.

جهت ثبت نام در این کارگاه کلیک نمایید.