نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فایل های کارگاه آموزشی ارگونومی

فایل های کارگاه آموزشی ارگونومی

همکاران محترم می توانند فایل های ارائه شده در کارگاه آموزشی ارگونومی را از طریق لینک های زیر ملاحظه نمایند.

/documents/556255/0/Ergonomy%20in%20Work-%20Arak.pdf

/documents/556255/0/ergonomi%20PC.pdf

/documents/556255/0/low%20back%20pain%20%26%20exercise-Arak.pdf

/documents/556255/0/Low%20Back%20Pain-Araku.pdf