مشخصات

شماره تماس: ۳۲۶۲۱۰۳۰

آدرس: اراک، بلوار کربلا، میدان بسیج، پردیس سردشت، ساختمان دکتر عبدالکریم قریب، طبقه همکف