توضیحات

 

 

این گروه مطابق مصوبه سال 1371 شورای طرح و برنامه، وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، با هدف ارائه خدمات و رسیدگی به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تشکیل شده است.  اعضای این ستاد عبارتند از معاون آموزشی، معاون دانشجویی و فرهنگی، مدیرکل آموزش، مدیر گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به عنوان دبیر ستاد، رئیس و معاونان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی، معاون فرهنگی، و رئیس اداره آموزش عالی آن سازمان، همچنین یک نفر از اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر که جزء اعضای هیئت علمی می باشد و توسط دبیر ستاد معرفی می شود، و در انتها دو نفر دانشجوی شاهد و ایثارگر که نمایندگی تمامی دانشجویان شاهد و ایثارگر را بر عهده دارند و توسط دبیر ستاد به گروه پیشنهاد می شوند. خلاصه وظایف و اختیارات این گروه به شرح زیر می باشد:

1-    برنامه ریزی، پیشنهاد و ارائه طرح های مورد نیاز برای ارتقا و تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

2-    دعوت از مسئولان بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و سایر مسئولان استان جهت شرکت در جلسات امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

3-    شکیل کلاس ها و دوره های تقویتی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه، و همچنین تشیکل بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی این دانشجویا.