نمایشگر یک مطلب

 

بسمه تعالی

علاقه مندان گرامی کتب حوزه دفاع مقدس می توانند با مراجعه به دفتر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک کتب موجود را امانت و مطالعه فرمایند.

 

جهت مشاهده لیست کتب دفاع مقدس موجود در دفتر ایثارگران دانشگاه اراک اینجا کلیک نمایید

 

 

جهت دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک نمایید.

 

 

جهت دریافت Pdf کتاب اینجا کلیک نمایید.

نمایشگر یک مطلب

 

مروری بر دستاوردهای

چهل ساله انقلاب اسلامی

بر اساس آمارهای بین المللی

 

 

جهت دریافت فایل pdf کتاب صعود چهل ساله اینجا کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فایل کتاب اینجا کلیک نمایید.

نمایشگر یک مطلب

 

جهت دریافت فایل Pdf کتاب دختر شینا اینجا کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک نمایید.

 

نمایشگر یک مطلب

 

جهت دریافت pdf کتاب اینجا کلیک نمایید .

 

جهت دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک نمایید.

نمایشگر یک مطلب

 

        

 

جهت دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فایل PDF اینجا کلیک نمایید.

 

 

جهت دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک نمایید

 

جهت دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک نمایید.