نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مریم بهزادی نیا

سمت: کارشناس امور شاهد و ایثارگر

شماره تماس: ۳۲۶۲۱۰۳۰

آدرس: اراک، بلوار کربلا، میدان بسیج، پردیس سردشت، ساختمان دکتر عبدالکریم قریب، طبقه همکف