نام و نام خانوادگی: مهندس منصور صیدی

سمت: مدیر گروه امور شاهد و ایثارگر 

شماره تماس: ۳۲۶۲۱۰۳۰

آدرس محل کار: اراک، بلوار کربلا، میدان بسیج، پردیس سردشت، ساختمان دکتر عبدالکریم قریب، طبقه همکف