نمایشگر یک مطلب

           یادمان شهید گمنام دانشگاه اراک 

       تجدید پیمان با شهید گمنام دانشگاه اراک 

      تقدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر از جناب آقای

  مهندس صیدی مدیر اسبق امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

مراسم توجیهی دانشجویان شاهد وایثارگر جدیدالورود

                    در مزرعه دانشگاه 

            همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته دفاع مقدس 

                                      سال 97