نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجلاسیه دانشگاهیان کنگره ملی نقش امام خمینی (ره ) و 6200 شهید استان مرکزی 7 مهرماه برگزار می گردد

اجلاسیه دانشگاهیان کنگره ملی نقش امام خمینی (ره ) و 6200 شهید استان مرکزی 7 مهرماه برگزار می گردد

 

اجلاسیه دانشگاهیان کنگره ملی نقش امام خمینی (ره ) در دفاع مقدس و  6200 شهید استان مرکزی 

 اجلاسیه دانشگاهیان کنگره ملی نقش امام خمینی ( ره ) در دفاع مقدس و 6200 شهید استان مرکزی در روزیکشنبه مورخ 7 مهرماه سال جاری در دانشگاه اراک واقع در پردیس سردشت دانشگاه اراک, جنب مزار شهید گمنام دانشگاه , مسجد فاطمه الزهراء برگزار می گردد .