نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر از جناب آقای مهندس صیدی مدیر اسبق شاهد وایثارگر

تقدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر از جناب آقای مهندس صیدی مدیر اسبق شاهد وایثارگر

تقدیر و تشکر دانشجویان شاهد و ایثارگر کانون علمی - فرهنگی ایثار از زحمات خالصانه و دلسوزانه جناب آقای مهندس منصور صیدی مدیر اسبق شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک به مناسبت بازنشستگی ایشان