جهت مشاهده نحوه مراحل تحصیلی دانشجوی کارشناسی ارشد  اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نحوه نگارش پایان نامه  مقطع کارشناسی ارشد و دکتری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده فرم ها و آیین نامه های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد اینجا را کلیک کنید.

 

 

جهت مشاهده برنامه درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی 1401 به بعد اینجا را کلیک کنید.