معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر فرناز فخری

تحصیلات: دکتری مدیریت ورزشی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن:

آدرس: اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی