معاون پشتیبانی و فرهنگی

دکتر جلیل مرادی

تحصیلات: دکتری رفتار حرکتی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن:32629120

آدرس: اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی