نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه ارزیابی کیفیت تدریس و نظر سنجی درمورد سامانه آموزش مجازی

اطلاعیه ارزیابی کیفیت تدریس و نظر سنجی درمورد سامانه آموزش مجازی

تکمیل فرم ارزشیابی کیفیت تدریس و نظرسنجی سامانه آموزش مجازی برای کلیه دانشجویان محترم الزامی است.
 
با توجه به جدید بودن تجربه آموزش مجازی، نظارت شما در به‌کرد عملکرد دانشگاه راه گشا خواهد بود.