نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل پرونده و درخواست وام دانشجویی

تشکیل پرونده و درخواست وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان می رساند به منظور استفاده از تسهیلات وام صندوق رفاه ابتدا باید در سامانه صندوق رفاه تشکیل پرونده دهند. برای تشکیل پرونده محدوده زمانی خاصی مد نظر نیست و دانشجویان می توانند با مطالعه راهنمای "تشکیل پرونده و درخواست وام" در هر زمان از سال اقدام کنند. برای ثبت درخواست وام، بازه زمانی خاصی اطلاع رسانی خواهد شد و دانشجویان می توانند در آن بازه نسبت به ثبت درخواست وام اقدام نمایند.

برای اطلاع از نحوه تشکیل پرونده و درخواست وام اینجا را کلیک کنید.