نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عدم برگزاری کلاس های عملی تا اطلاع ثانوی

عدم برگزاری کلاس های عملی تا اطلاع ثانوی

 
احتراما" با توجه به مذاکره با هیئت رییسه محترم دانشگاه و تصمیم دانشکده، کلاس های عملی تخصصی در
دو هفته آتی به صورت حضوری برگزار نخواهد شد.زمان برگزاری در صورت فراهم شدن شرایط متعاقبا" اعلام خواهد شد.