ایده

مدیریت امور حقوقی دانشگاه اراک از دانشجویان، اساتید و صاحب نظران عرصه حقوق دعوت به عمل می آورد که با در میان گذاشتن نظرات، پیشنهادات و ایده های خود خود با کارشناسان و مدیریت این مرکز، ایشان را در رسیدن به اهداف خود، یاری رسانند.

آدرس ایمیل d-legal@araku.ac.ir
شماره تماس ۳۲۶۲۱۵۱۰