نمایشگر یک مطلب

 

«مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه اراک» در دو بخش اهداف و برنامه ها به استناد بخشنامه شماره 271663 مورخ 21/12/1390 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای اهداف عالیه و ایفای وظیفه نمایندگی حقوقی دانشگاه در کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی فعالیت می نماید:

 

الف) اهداف:

1- مستند سازی و تحدید حدود املاک دانشگاه در نزدیک ترین زمان ممکن؛

2- جمع آوری و ساماندهی کلیه قراردادهای منعقده اختتام یافته و در حال انجام دانشگاه، مقررات ومصوبات و ضوابط داخلی به منظور اطلاع رسانی و دسترسی آسان؛

3- توانمند سازی علمی همکاران دفتر به منظور افزایش کارایی و اثربخشی و ارزیابی کارآمدی ایشان و تقسیم کار به سه بخش «امور قراردادها»، «دعاوی و شکایات» و «مزایده ها و مناقصات»؛

4- تدوین و تنظیم سیاست‌های راهبردی از طریق اولویت بندی ارتقاء فعالیتهای دفتر؛

5- بهینه سازی زیر ساخت های تشکیلاتی دفتر ؛

6- توسعه و تجهیز و به روز رسانی امکانات فیزیکی و نرم افزاری دفتر؛

7- افزایش اگاهیهای حقوق مالکیت معنوی اعضای محترم هیئت علمی و ارتقای سطح دانش حقوقی کارکنان محترم دانشگاه با هدف قانونمندی فعالیتهای گوناگون واحدهای زیر مجموعه دانشگاه در قالب کارگاههای توان افزایی آگاهیهای حقوقی مرتبط در طول سال؛

8-  گسترش و تقویت تعامل و همکاری حقوقی با واحدهای دانشگاه؛

9- ایجاد زمینه مناسب به منظور راه اندازی مرکز مشاوره حقوقی اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان با هدف ارائه خدمات حقوقی ارزان و جلب نظر، راهنمایی و همکاری اعضای محترم هیئت علمی حقوق و سایر همکاران صاحب نظر؛

10- افزایش تعامل و همکاری از طریق تبادل اطلاعات با دفاتر حقوقی سایر مراکز آموزش عالی؛

11- افزایش ضریب موفقیتهای دانشگاه در امور مختلف و به ویژه تمامی دعاوی دستگاههای اجرایی، مراجع قضایی و اداری و موسسات و نهادهای دولتی و غیر دولتی.

   

ب) برنامه ها:

1- اقامه دعوی و تنظیم لوایح و پاسخگویی به دعاوی، شکایات و اقدامات قضایی در محاکم عمومی و انقلاب، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، محاکم وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی له و علیه دانشگاه؛

2- بررسی و اعلام نظر در خصوص پیش نویس تفاهم نامه ها و قراردادهای داخلی و بین المللی دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی  اعم از قراردادهای خدماتی وپشتیبانی، قرارداهای خرید، نصب و نگهداری تجهیزات و تاسیسات، قراردادهای فن آوری اطلاعات، قراردادهای عمرانی، قراردادهای آموزشی و پژوهشی و ارتباط با صنعت، قراردادهای اداری و مالی؛ قراردادهای درمانی و بهداشتی و  قراردادهای حوزه املاک،

3- اخذ تعهد و ضمانتنامه رسمی از متقاضیان استفاده از بورس داخلی و خارجی و فرصتهای مطالعاتی؛

4- راهنمایی و مشاوره و معاضدت قضایی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگی کننده ناشی از انجام تکالیف و وظایف محوله و یا مرتبط با آن؛

5- مستند سازی اموال غیرمنقول دانشگاه و انجام امور ثبتی مرتبط با آن به عنوان یکی از اولویتهای مهم دفتر؛

6- گردآوری و تنقیح کلیه قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های دانشگاه؛

7- گردآوری و تنظیم و تثبیت حقوق مالکیت فکری دانشگاه و تعیین سیاست ها و رویکردهای مالکیت فکری و معنوی منعکس شده در شیوه نامه ها و آئین نامه های دانشگاه مرتبط با موضوع؛

8- اعلام نظر حقوقی درباره استعلام واحدهای مختلف دانشگاه در خصوص مسائل مختلف؛

9- بررسی و اعلام نظر راجع به مصوبات هیات امناء، آیین نامه ها و بخشنامه های در جریان تصویب؛

10- شرکت در جلسات شورای دانشگاه، هیات امناء، مزایده ها و مناقصات و سایر جلساتی که تصمیمات آن واجد آثار حقوقی است.

11- انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم دانشگاه در چهارچوب وظایف دفتر حقوقی.