مقررات پژوهشی

 
آیین نامه نشریات علمی (مصوب 1398)  
آیین نامه تشکیل قطب های علمی مصوب ۱۳۹۵    
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات    
سیاست‎ها و راهکارهای کاهش مهاجرت نخبگان    
سیاست‌ها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)    
سیاست‌ها و راهبردهای ارتقا و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران    
سند راهبردی کشور در امور نخبگان    
راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر    
راهبردهای زیست‌فناوری    
تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی    
تشکیل ستاد توسعه زیست‌فناوری    
اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی    
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی    
اساسنامه شهرک‌های علمی و تحقیقاتی    
اساسنامه پارک‌های علم و فناوری    
اساسنامه بنیاد ملّی نخبگان کشور    
آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها    
آیین‌نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور    
آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت واحدهای پژوهشی غیردولتی (متشکل از اشخاص حقیقی)    
آیین‌نامه تأسیس و راه‌اندازی پارک‌های علم و فناوری    
آیین‌نامه پژوهانه (Grant) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی  
آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی    
آیین نامه و شیوه نامه قطبهای علمی مصوب 17 بهمن 88