تماس با مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه اراک

نشانی: اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، سایت سردشت، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر غریب، طبقه سوم، دفتر مدیریت امور حقوقی قراردادها و رسیدگی به شکایات 

کدپستی: 3848177584

تلفن: 32621510 - 32621512 - 32621514  (086) 

پست الکترونیکی: d-legal@araku.ac.ir

 

قابل توجه کاربران گرامی

دفتر حقوقی دانشگاه به منظور تسهیل تماس مخاطبان با این اداره دفتر و بررسی پرسش هایی که فقط به قوانین و مقررات حوزه آموزش عالی ارتباط دارد امکان تماس مستقیم از طریق پست الکترونیک را برقرار کرده است.