نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

قوانین تشکیلاتی، مالی و معاملاتی

 

 

آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری تشکیلات، مالی و معاملاتی  
نحوه تعیین و انتصاب رؤسای دانشگاه تشکیلات، مالی و معاملاتی  
دستورالعمل تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی تشکیلات، مالی و معاملاتی  
دستور تهیه‌ آیین‌نامه‌ نحوه‌ هزینه‌ کردن‌ بودجه سازمان‌ تدوین‌ کتب‌ علوم‌اسلامی و انسانی تشکیلات، مالی و معاملاتی  
تأسیس‌ سازمان‌ تهیه‌ و تدوین‌ کتب‌ علوم انسانی‌ و اسلامی تشکیلات، مالی و معاملاتی  
اصلاح موادی از اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس تشکیلات، مالی و معاملاتی  
استفاده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی از کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیلات، مالی و معاملاتی  
اساسنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی تشکیلات، مالی و معاملاتی  
اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی تشکیلات، مالی و معاملاتی  
اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس مصوب تشکیلات، مالی و معاملاتی  
اساسنامه دانشگاه پیام‌نور ‌ تشکیلات، مالی و معاملاتی  
اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیلات، مالی و معاملاتی  
آیین‎نامه مؤسسات آموزش‌عالی حوزوی تشکیلات، مالی و معاملاتی  
آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری تشکیلات، مالی و معاملاتی  
آیین‌نامه فعالیت‌های برون‌مرزی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و همکاری با دانشگاه‌های خارجی تشکیلات، مالی و معاملاتی  
آیین‌نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی تشکیلات، مالی و معاملاتی  
آیین‌نامه تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (موضوع ماده (13) دستورالعمل تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی)