حضور در محیطی فعال و سرشار از پویایی، اولین مزیت پیوستن به تیم مشاوره اداره حقوقی دانشگاه اراک است. اداره حقوقی دانشگاه اراک معتقد است که سرمایه اصلی سازمان، نیروی انسانی آن است؛ لذا جذب افراد متخصص و متعهد را در اولویت جذب خود قرار داده است. برای پیوستن به ما، به جدول فرصتهای شغلی ارائه شده در این بخش مراجعه نموده و چنانچه خود را واجد شرایط می‌دانید، رزومه خود را به آدرس ایمیل d-legal@araku.ac.ir ارسال نمایید.

 

ردیف

عنوان پست/ شغل

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز

رشته تحصیلی

مهارت مورد نیاز

1

کارشناس دعاوی حقوقی و کیفری دانشگاه

کارشناسی ارشد

حقوق عمومی یا حقوق جزا و جرم شناسی یا حقوق خصوصی

دعاوی حقوقی، کیفری و اداری و رسیدگی به شکایات

2

کارشناس امور قراردادها و تعهدات

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

امور قراردادها و تعهدات