نمایشگر یک مطلب

کارگاه تغذیه ورزشی با همت کمیته آموزش هیئت ورزش‌های دانشگاهی استان مرکزی برگزار گردید.

این کارگاه در روز یکشنبه مورخ 1399/11/19 از ساعت 9 الی 13 با حضور رئیس محترم هیئت جناب آقای دکتر زهره وندیان و جمعی از دانشجویان استان به صورت مجازی و حضوری برگزار شد. مدرس کارگاه : جناب آقای دکتر مجتبی خانسوز