کارشناس تربیت بدنی: آقای محمد قاسم حاجی آبادی

شماره تلفن دفتر: 32621745- 086 

شرح وظایف:

1. برنامه ریزی فعالیتهای ورزشی موجود در دانشگاه در قسمت آقایان و تمرینات تیمهای ورزشی  دانشجویان و کارکنان

2. برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبهای مختلف در طی سال ویژه دانشجویان ، کارکنان و اساتید

3. اعزام تیم های ورزشی فعال کارکنان به مسابقات و اردوهای کوهروی و ...

4. جذب مربیان تیم های ورزشی دانشجویان و کارکنان

5. گزارش عملکرد مربیان و تیم های ورزشی دانشجویان و کارکنان

6. همکاری در مسابقات و تمرینات و اعزام های تیم های ورزشی دانشجویان و کارکنان

7. همکاری و اطلاع رسانی برنامه های استخر و کوهروی

8. امور مربوط به  اعزام تیم های دانشجویی به مسابقات استانی، منطقه و المپیاد

9. کارشناس رشته های انفرادی رزمی

10. میزبانی مسابقات

11. مسئولیت  روابط عمومی ، سایت  و کانال اداره تربیت بدنی

12. رابط مربیان ورزشی ( آقایان)

13 . مسئولیت کلیه امور مربوط به هیـات ورزش های دانشگاهی استان مرکزی ( دبیر هیأت  )   

14. مسئولیت برگزاری  امور مربوط به شورای عالی ورزش دانشگاه

 

رزومه  کاری و ورزشی:

  • سابقه کار: 27 سال دانشگاه اراک
  • سمت: کارشناس اداره تربیت بدنی
  • دبیر هیأت ورزش های دانشگاهی استان مرکزی
  • رشته ورزشی: کاراته
  • سابقه ورزشی : 35 سال
  • مربی  و داور درجه یک ملی و بین المللی  کیوکوشین کاراته
  • دان 7  از فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
  • 27 سال سابقه مربیگری
  • دارای عناوین مختلف قهرمانی در رشته های فوتبال، آمادگی جسمانی و کاراته  در سطح استان و کشور