محمد قاسم حاجی آبادی

 کارشناس تربیت بدنی

شماره تلفن: 2621745 - 0863

شرح فعالیت ها:   

1

برنامه ریزی فعالیتهای ورزشی موجود در دانشگاه در قسمت آقایان و تمرینات تیمهای ورزشی  دانشجویان و کارکنان

2

برنامه ریزی و اجرای جشنواره های ورزشی در بخش آقایان

3

مسئول مربیان مربیان تیم های ورزشی دانشجویان و امور مربوطه در بخش آقایان و گزارش عملکرد مربیان و تیم های ورزشی

4

همکاری در مسابقات و تمرینات و اعزام های تیم های ورزشی دانشجویان و کارکنان

5

مسئولیت برگزاری  امور مربوط به شورای عالی ورزش دانشگاه

6

مسئولیت امور اداری، روابط عمومی ، سایت  و کانال اداره تربیت بدنی و طراحی بنر و  پوستر های مسابقات و مناسبت های مختلف ورزشی  دانشگاههای استان

7

سرپرستی تیم های اعزامی پسران دانشجویان و کارکنان

8

امور مربوط به  اعزام تیم های دانشجویی به مسابقات استانی، منطقه و المپیاد در رشته های رزمی

9

کارشناس رشته های انفرادی و  رزمی

10

امور مربوط به میزبانی مسابقات استان و منطقه و کشوری

11

مسئولیت کلیه امور مربوط به هیـات ورزش های دانشگاهی استان مرکزی ( دبیر هیأت ) و کلیه امور مربوط به آن

12

همکاری در تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت اداره تربیت بدنی (در حین اجرا)

 


رزومه  کاری و ورزشی:

 • سابقه کار: 28 سال در دانشگاه اراک
 • سمت: کارشناس اداره تربیت بدنی
 • دبیر هیأت ورزش های دانشگاهی استان مرکزی
 • رشته ورزشی: کاراته
 • سابقه ورزشی : 35 سال
 • مربی  و داور درجه یک ملی و بین المللی  کیوکوشین کاراته
 • دان 7  از فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
 • 27 سال سابقه مربیگری
 • دارای عناوین مختلف قهرمانی در رشته های فوتبال، آمادگی جسمانی و کاراته  در سطح استان و کشور
 • رئیس کمیته سبک های آزاد کاراته در هیأت کاراته استان مرکزی به مدت 7 سال از سال 84 الی 91
 • رئیس کمیته فنی  سبک های آزاد کاراته استان مرکزی
 • عضو کمیته فنی ، راهبری و پیشکسوتان هیأت کاراته استان مرکزی

نماینده شین ذن کیوکوشین کاراته در ایران