مدیرمرکز تندرستی

 

 

سرکار خانم دکتر صفورا قاسمی

تحصیلات: دکتری تخصصی بیومکانیک ورزشی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن:32621740-086

آدرس: اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، اداره تربیت بدنی دانشگاه